home
Menu

home » Aktualności » Gminy dla "zielonych" inwestorów - komunikat prasowy

Gminy dla "zielonych" inwestorów - komunikat prasowy

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom prawa z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), Green Cross Poland we współpracy z wysokiej klasy ekspertami, wznawia bezpłatne szkolenia e-learningowe Green Communities dla urzędników gminnych.

Po pierwszych sukcesach szkolenia, w którym do tej pory udział wzięło 112 gmin, od maja br. gminy z całej Polski będą mogły ponownie podejść do aktualnej o nowe przepisy prawa wersji Green Communities.

„Projekt Zielone społeczności (ang. green communities) ma nową odsłonę uwzględniającą doświadczenia, jakie zebraliśmy w poprzednich latach oraz nowe ramy prawne określone przez Ustawodawcę. Mimo rosnącego doświadczenia, jakie mamy w Polsce w dziedzinie korzystania z OZE, zauważalny jest ciągle niedobór wiedzy w tym zakresie wśród kadr samorządowych, co skutkuje nieuzasadnionymi obawami w kontaktach z biznesem. Chcielibyśmy, aby kolejne edycje wirtualnych szkoleń były nie tylko istotnym czynnikiem rozwijania merytorycznego dialogu pomiędzy administracją, potencjalnymi inwestorami i społecznościami lokalnymi, ale również powiększyły liczbę gmin, w których potencjalna lokalizacja instalacji do pozyskiwania energii z OZE  była rozpatrywana rzeczowo tj. bez zbędnych uprzedzeń, ale z dobrym rozeznaniem wszelkich aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych” – mówi Prof. Andrzej Mizgajski, Członek Zarządu Green Cross Poland, organizacji będącej pomysłodawcą szkolenia.

Nowe kompetencje

Green Communities to narzędzie, które umożliwia samorządom bezpłatne i wygodne, bo internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii. Szkolenie zostało przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu OZE. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin m.in. przez edukację i przyznawanie Certyfikatu „Gmina przyjazna zielonej energii”. Start szkolenia zaplanowano na maj br. Po ukończeniu szkolenia gmina zostaje umieszczona w internetowej bazie dla inwestorów i pozycjonuje się, jako przyjazna zielonej energii.

„Wiedza na temat uwarunkowań prawnych dotyczących energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie praktyczne. Jednostki samorządu terytorialnego biorą, bowiem czynny udział w rozwoju tego sektora, odgrywając istotną rolę na wielu płaszczyznach: jako organy administracji zaangażowane w proces wydawania niezbędnych zezwoleń, jako właściciele gruntów, na których częstokroć realizowane są inwestycje, czy wreszcie, jako samodzielni inwestorzy.” mówi Maciej Szambelańczyk, radca prawny z Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński, Baehr.

Przyjazne miejsce dla OZE

Platforma stanowi również bazę wiedzy dla inwestorów, którzy szukają przyjaznego miejsca na rozwijanie działalności związanych z odnawialnymi źródłami energii.

„Niesłabnący wzrost gospodarczy, który odnotowujemy w Polsce w ostatnich latach oraz przyjęte cele polityki energetycznej, przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na alternatywne źródła pozyskiwania energii. Lokalne samorządy mają do odegrania szczególnie ważną rolę w popularyzacji idei rozwoju zielonej energii i jej efektywnego wykorzystania. Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) sprzyja realizacji tej idei oraz niesie dodatkowe korzyści nie tylko dla inwestora, ale również dla gminy i jej mieszkańców.”podkreśla Bartosz Fogel, radca prawny z Kancelarii GFP_Legal.

Potrzeba dialogu

Green Cross Poland wychodzi z założenia, że to właśnie dialog, obok aspektów prawnych czy finansowych, jest istotnym czynnikiem rozwoju rynku energii odnawialnej. Polski oddział międzynarodowej organizacji Zielonego Krzyża chce umożliwić administracji samorządowej, lokalnym społecznościom oraz przedsiębiorcom usprawnienie komunikacji i nawiązanie merytorycznej współpracy popartej fachowym szkoleniem.

“Brak  akceptacji lokalnych społeczności dla rozwoju  OZE to jedno z głównych ryzyk inwestycyjnych dla tego typu instalacji w Polsce.  Dlatego tak ważne jest uwzględnienie przez władze samorządowe  i inwestorów  potrzeby  dialogu z mieszkańcami  i rzetelnych konsultacji społecznych. Takie podejście pozwala nie tylko niwelować protesty czy  wypracowywać optymalna formułę inwestycji OZE na danym terenie, ale przede wszystkim budować zaufanie i platformę do dialogu” -  przekonuje Mariusz Wawer, ekspert w obszarze konsultacji społecznych. “Najbliższe lata dla polskich gmin, zarówno tych większych, jak i tych mniejszych, będą niezwykle istotne w kontekście energetycznej transformacji. Możliwe do pozyskania przez samorządy środki na rozwój odnawialnych źródeł energii, m.in. w ramach nowej perspektywy funduszy unijnych, pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym, a także zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Ale rozwój OZE to nie tylko inwestycje – rolą władz samorządowych jest także dobre zarządzanie energią, czy promowanie wśród mieszkańców efektywności energetycznej. Wspólny wysiłek całej lokalnej społeczności daje, bowiem najlepsze rezultaty, o czym świadczą liczne już przykłady gmin przyjaznych energii odnawialnej w Polsce.” – dodaje Franciszek Jackl, ekspert WiseEuropa.

Zakres tematyczny szkolenia

Tematyka całego cyklu szkoleń będzie dotyczyć najważniejszych aspektów związanych z realizowaną inwestycją w zakresie OZE:

  • Planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii (OZE).
  • Aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji w OZE.
  • Prawo budowlane w ujęciu inwestycji w OZE.
  • Elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).
  • Aspekty społeczne i gospodarcze inwestycji w OZE.
  • Mikroźródła.
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE).
  • Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

KORZYŚCI DLA GMIN:

•  pozyskanie nowych inwestorów;

• wzrost konkurencyjności i promocja gminy;

• podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów;

•  zbudowanie wizerunku gminy, jako przyjaznej środowisku;

• wpływy do budżetu gminy;

• modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci elektroenergetycznej.

KORZYŚCI DLA INWESTORÓW:

• dotarcie do osób w gminach decydujących o inwestycjach w OZE;

• skrócenie czasu oczekiwania na opinię urzędu;

• usprawnienie procedur administracyjnych;

• dostęp do mapy gmin, które ukończyły szkolenie.

Więcej informacji na:

www.greencommunities.pl