home
Menu

home » O projekcie » Rada programowa

Rada programowa

zapisz się sign_up

 

  • Prof. Andrzej Mizgajski – członek zarządu Green Cross Poland, związany z organizacją od stycznia 2010 r. Wykłada w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Kieruje Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju na tej uczelni. Wieloletni dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 2004-2006 pełnił funkcję podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Stały autor komentarzy w mediach związanych z ochroną środowiska. Uznany promotor i recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych. Opublikował około 100 prac naukowych. Absolwent Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W roku 2009 otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi.

  • Tomasz Podgajniak – wiceprezes, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Od lat związany z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej. Obecnie wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Jeden z założycieli Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, w której w latach 1991-2003 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion ekspercki i działalność ekonomiczną Fundacji. Od listopada 2003 r. sprawował funkcje podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. W maju 2005 r. został powołany na stanowisko Ministra Środowiska w rządzie Marka Belki. Funkcję tę pełnił do 31. października 2005 r. Uznany w kraju specjalista w zakresie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań i publikacji w zakresie monitoringu środowiska, analiz ryzyka ekologicznego, ocen oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego, zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom oraz energetyki. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Prof. Jan Popczyk – długoletni pracownik Politechniki Śląskiej i znany w środowisku orędownik energetyki rozproszonej. Członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990-1995 prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W latach 1994-1995 pełnił funkcję przewodniczącego CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka). Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej eGIE.

  • Leszek Kuliński – przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Wiceprezes Związku Gmin Pomorskich w Gdańsku. Od 1998 roku Wójt Gminy Kobylnica. Absolwent Wydziału Nauk społecznych o specjalności politologia Uniwersytetu Gdańskiego, w 1998 roku studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale ekonomicznym o specjalności Finanse publiczne państwa.