home
Menu

home » O projekcie » Regulamin

Regulamin

zapisz się sign_up
 1. Organizatorem platformy szkoleniowej Green Communities jest Green Cross Poland z siedzibą przy ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.
 2. System informatyczny Green Communities jest wykorzystywany do wspierania procesów edukacyjnych i naukowych w ramach działalności platformy szkoleniowej.
 3. Użytkownik: osoba będąca pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego oraz posiadająca konto na platformie szkoleniowej.
 4. Ekspert: osoba opracowująca materiały szkoleniowe.
 5. Administrator: osoba odpowiedzialna za sprawne działanie platformy. Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia Regulaminu koordynatorowi projektu.
 6. Użytkownik może korzystać z platformy szkoleniowej od momentu rozpoczęcia szkolenia najpóźniej do 31 lipca 2017.
 7. Każde szkolenie kończy się wydaniem Certyfikatu "Gmina przyjazna zielonej energii".
 8. W celu otrzymania Certyfikatu ukończenia szkolenia Użytkownik zobowiązany do rozwiązania testu i uzyskania 80% poprawnych odpowiedzi.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia swojego profilu prawdziwymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, gmina, miejscowość, telefon kontaktowy.
 10. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Administratora.
 11. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępniania konta oraz materiałów szkoleniowych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.
 12. Udostępnianie oraz powielanie materiałów szkoleniowych umieszczonych na platformie bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione.
 13. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (zgodnie z art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 14. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem studiów.
 15. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zablowaniem konta na platformie szkoleniowej Green Communities.
 16. Regulamin może być modyfikowany w każdym momencie przez Organizatora. 
 17. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkolenia udziela Koordynator Projektu Green Cross Poland, Natalia Grygiel tel. +48 506 451 201, e-mail: n.grygiel@greencrosspoland.org