home
Menu

home » Dla gmin

Dla gmin

zapisz się sign_up

Green Communities jest narzędziem edukacyjnym, które poszerza wiedzę z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.  Po ukończeniu szkolenia gmina zwiększa swoje szanse na:

  • Pozyskanie nowych inwestorów
  • Wzrost konkurencyjności i promocję gminy
  • Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów
  • Zbudowanie wizerunku gminy jako przyjaznej środowisku
  • Wpływy do budżetu gminy (podatki, dzierżawy itp.)
  • Modernizację i rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci elektroenergetycznej